Η ECORAP AE ιδρύθηκε το 2008 από τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη Ραψωματιώτη, με αντικείμενο, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, την διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην θέση Κοκορέτσα, δ.δ Μπολατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει εργολαβικά την συλλογή, μεταφορά και την ορθολογική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς λειτουργεί ιδιόκτητο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με τη συνεργασία των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το οποίο συνδυάζει μηχανικό διαχωρισμό και χειρωνακτική διαλογή επί μεταφορικών ταινιών. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 18.600 τν/έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5656/27-12-2010 Απόφαση έγκρισης περιβαντολλογικών όρων.

 
aad-logo
ΕΣΠΑ 2007-2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” “Ενίσχυση της Απασχόλησης Ερευνητικού Προσωπικού σε Επιχειρήσεις”
Ecorap A.E.
Τίτλος έργου: «Διαχείριση των υπολειμμάτων ανακύκλωσης προς δημιουργία δομικού υλικού» dw
- Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” από ΈΣΠΑ dw - Αποστολή Βιογραφικού “Κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος, με ειδίκευση στα Απόβλητα” dw - Αποστολή Βιογραφικού “Μηχανικού Περιβάλλοντος”

Θέσεις Εργασίας